REŠENJE ZA KLIMU KROZ PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA

Čista energija okeana

ulje algi je prirodni biostimulator koji se koristi u poljoprivredi za povećanje otpornosti biljaka na stres i bolju kondiciju

Seasum Max (48%) KELP

SEASUM MAX je najkoncentrovaniji biostimulator na tržištu (48% – 480g/l aktivne materije, pH 8.5), dobijen isključivo od alge Ascophyllum nodosum.

SEASUM MAX povećava prirodnu otpornost biljaka i obezbeđuje im osnovne biokomponente kako bi prevazišle kritične tačke tokom razvoja. Njegova primena je od izuzetne važnosti tokom početnih faza razvoja, u stresnim uslovima, kao i u specifičnim razvojnim fazama radi poboljšanja fizioloških procesa.

Kontrolisan proces proizvodnje i kvaliteta sa jedinstvenom metodom ekstrakcije, daje izuzetne karakteristike proizvodu. SEASUM MAX je idealan za pravljanje sopstvenih formulacija, prilagođenih lokalnim uslovima.

Primenjuje se preko lista u dozi od 1-2l/ha 3-5 puta u toku vegetacije na svim gajenim kulturama.

Seasum Max je izuzetno jak koncentrat aktivatora metabolizma biljke. Sadrži jedinjenja kao što su fukoidan, laminarin, alginska kiselina, vitamini i aminokiseline uz visok sadržaj fenola, fitohormona, polisaharida i drugih supstanci.

Najkoncentrovaniji biostimulator na svetskom tržištu

2 + 2 mogu biti 7