BAKTERIJE MIKROBIOLOŠKI PREPARAT KOJI MENJA NAVIKE

Nova generacija organske zaštite i ishrane bilja

bakterije mikrobioloski preparat sa fungicidnim, baktericidnim i stimulativnim efektom

Bakterije

Mikrobiološki preparat sa fungicidnim, baktericidnim i stimulativnim efektom. Organski preparat širokog spektra dejstva, štiti biljku i odupire se mnogim gljivičnim i bakterijskim patogenima.

Pored toga što deluje kao biopesticid, Bakterije imaju izuzetan stimulativni efekat, jer sadrže biljne hormone auksine, giberaline i citokinine, vitamine, aminokiseline, antibiotike, siderofore, hitozan, glutation i mnoga druga jedinjenja.

Nakon tretmana, biljke dobijaju neverovatnu snagu koja im pomaže da se što lakše izbore sa stresnim faktorima, kao što su mehanička oštećenja od grada i patogena, prevelika voda, vlaga, jaka suša, štetno delovanje herbicida i drugo.

U zemljištu Bakterije dovode do postepene mobilizacije hraniva, odnosno oslobađanja mineralnog đubriva, koje je usled hemijskih reakcija postalo vezano i neaktivno u zemljištu. Ovakvim prirodnim putem moguće je uštedeti između 20-30% ukupnih potreba za mineralnim đubrivom.

Koliko tretmana je dovoljno da bi videli razliku

Dovoljan je samo jedan