ENERGIJA KOJA POKREĆE
HUMIX I HUMIX LIQUID

Najsloženije jedinjenje ikada izdvojeno iz zemljišta

huminska kiselina kondicioner zemljista, pomaze razvoju biljaka i mikrobioloske aktivnosti u zemljistu, regulise pH i primenjuje se na alkalnim i kiselim

HUMIX I HUMIX LIQUID

Huminska kiselina u čvrstom i tečnom stanju

Prilikom kupovine preparata koji pomažu biljkama da dostignu svoj maksimalni potencijal, potreban Vam je proizvod koji mora imati visok kvalitet.

Preparat HUMIX koji se nalazi u našoj ponudi, predstavlja jedno od najkvalitetnijih rešenja u profesionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Tokom više godina rada sa Humix-om naši kupci su to i potvrdili. 

Huminska kiselina pojačava apsorpciju hraniva, popravlja strukturu i pH vrednost zemljišta, sprečava ispiranje i inaktivaciju mineralnog đubriva, stimuliše mikrobiološku aktivnost, povećava nivo organske materije i smanjuje odavanje vode.

HUMIX se može koristiti na svim biljkama, tokom svih razvojnih faza i na svim tipovima zemljišta. Dodatno se može koristiti i kao aditiv za pravljenje komposta.

HUMIX i HUMIX Liquid su u potpunosti rastvorljivi u vodi i ne zapušavaju dizne.

Huminska kiselina crno zlato koje vraća život zemljištu

HUMIX kvalitet koji pravi razliku