FINO PODEŠAVANJE KARAKTERISTIKA BILJKE I PLODA

Prva klasa podrazumeva kvalitet

Gvožđe (Fe) podstiče formiranje hlorofila, pojačava enzimski mehanizam koji učestvuje u procesima disanja ćelija, učestvuje u reakcijama podele ćelija i rasta.

Ferrus 648

Gvožđe (Fe) – 6%

Orto-orto 4,8%, Orto-para 1,2%

Gvožđe (Fe) podstiče formiranje hlorofila, pojačava enzimski mehanizam koji učestvuje u procesima disanja ćelija, učestvuje u reakcijama podele ćelija i rasta.

Prednost Feramina đubriva se ogleda u izuzetno lakom usvajanju od strane biljke, posebno zbog aminokiselina koje se nalaze u preparatu.

Ferramina

Gvožđe (Fe) – 10%
Aminokiseline – 4%

Prednost Feramina gvožđa se ogleda u izuzetno lakom usvajanju od strane biljke, posebno zbog aminokiselina koje se nalaze u preparatu.

Bor učestvuje u sintezi proteina, formiranju biljnih hormona, promoviše sazrevanje i ubrzava zametanje cvetova. Bor utiče na azot i metabolizam ugljenih hidrata, kao i odnos vode.

Libre Bor

Bor (B) – 11%

Boretanolamin – 11%

Bor učestvuje u sintezi proteina, formiranju biljnih hormona, promoviše sazrevanje i ubrzava zametanje cvetova. Takođe utiče na azot i metabolizam ugljenih hidrata, kao i odnos vode u biljci.

Boroxyl ima bioregulativne sposobnosti na karakteristike voća. Osigurava integritet i elastičnost mladog tkiva i sprečava pucanje pokožice.

Boroksil

Azot (N) – 8%
Kalcijum oksid (CaO) – 12%
Magnezijum oksid (MgO) – 1%
Bor (B) – 0.25%

Boroxyl deluje na unutrašnje i spoljašnje karakteristike voća. Kalcijum je presudni element za njihovu trajnost u skladištenju. Osigurava čvrstinu i elastičnost mladog tkiva i sprečava pucanje pokožice.

Bakar je enzimski aktivator. Učestvuje u fotosintezi i reprodukciji, respiratornim enzimima, povećava nivo šećera i boju biljka. Poboljšava ukus.

Copfol 150

Bakar (Cu) – 15% EDTA

Bakar je enzimski aktivator. Glavna uloga mu je u procesima fotosinteze i reprodukcije. Učestvuje i u respiratornim enzimima, povećava nivo šećera i bolju biljka. Ima indirektnu ulogu u hloroplastima i poboljšava ukus voća i povrća.

Mangan (Mn) učestvuje u metabolizmu organskih kiselina, aktivira redukciju nitrata i hidroksilamina u amonijak, ima važnu ulogu u disanju i sintezi enzima.

Manfol 130

Mangan (Mn) – 13% EDTA

Mangan (Mn) učestvuje u metabolizmu organskih kiselina, aktivira redukciju nitrata i hidroksilamina u amonijak, ima važnu ulogu u disanju i sintezi enzima. Aktivator je enzimskih reakcija oksidacije, redukcije i hidrolize i ima direktan uticaj u prevođenju sunčeve svetlosti u hloroplastima.

Cink učestvuje u formiranju auksina, semena i zrna. Podstiče sazrevanje, porast biljaka u visinu, sintezu proteina i potrošnju ugljenih hidrata.

Zinfol 150

Cink (Zn) – 15% EDTA

Cink učestvuje u formiranju hormona rasta auksina, kao i formiranju semena i zrna. Podstiče sazrevanje, porast biljaka u visinu, sintezu proteina, transpiraciju i potrošnju ugljenih hidrata.

magnezijum ucestvuje u mnogim reakcijama u biljkama, primenjuje se na svim gajenim kulturama radi podizanja prinosa

Magnezijum sulfat

Magnezijum (MgO) – 16%
Sumpor (SO3) – 32%

Magnezijum sulfat se sastoji od magnezijuma i sumpora. Magnezijum je ključan element za klijanje semena, formiranje hlorofila, plodova i ljuske. Ojačava ćelijsku membranu i poboljšava usvajanje azota, fosfora i sumpora. Sumpor je ključan element za rast biljaka i stvaranje vitamina, aminokiselina i enzima.

Važnost mikroelemenata

Značaj primene mikroelemenata u poljoprivredi je veoma visok i nikako se ne bi smeo zanemariti. Kada govorimo o razvoju i plodovima, kod biljaka sa tradicionalnom prihranom doveden je u pitanje nivo kvaliteta.

Posednjih godina, zbog većeg saznanja o prednostima i načinu primene mikroelemenata omogućeno je fino podešavanje biljaka i plodova. Ovo podešavanje je neophodno kako bi smo dobili plodove u prvoj klasi.

Velika prednost uključivanja mikroelemenata u ishranu, je smanjen negativan efekat na okolinu, što je posledica povećanja otpornosti biljke na nedostatke makroelemenata i stresne uslove, ali i povećanje mikrobiološke aktivnosti u zemljištu.

Primenom standardnih đubriva, uvek dovodimo u pitanje da li će oblik, boja, ukus, ili tvrdoća ploda biti pravilna.

Dodavanjem mikroelemenata pojedinačno, ili u kombinaciji, mi zapravo doziramo biljku sa optimalnim potrebama za hranljivim materijama. Uticaj mikroelemenata na prinos je enorman, a ako znamo da će njihovom primenom biljka biti pravilno formirana i da će plodovi biti odličnog kvaliteta, to znači da uvek možemo da računamo i na duže skladištenje i višu cenu otkupa.

Primena mikroelemenata je komplikovanija od primene običnog đubriva, ali proizvođači već imaju gotove tabele primene koje će Vam zagarantovano olakšati posao.

Ono što uvek treba da proverite je način na koji se mikroelementi premenjuju, a što zavisi od jedinjenja koji se nazivaju helati. Od helata zavisi brzina inaktivacije, odnosno dužina delovanja mikroelemenata. Čak iako je primena namenjena za zemljište, ili preko lista, određeni helati imaju bolji efekat. U našoj ponudi se nalaze mikroelementi koji se primenjuju profesionalni proizvođači u svetu, čiji su tehnolozi potvrdili kvalitet. Ovo znači da su za naše preparate izvršeni ogledi na velikim površinama i tak onda uvedeni u prodaju.

Efektivnost svih mineralnih đubriva se kreće u rasponu od 30-50%, gde razlika od 20% čini veliki trošak u zavisnosti od površina na kojima se primenjuje. Za dodatno povećanje efikasnosti bilo kojih mineralnih đubriva potrebno je koristiti preparate kao što su biostimuatori, huminske kiseline, ili mikrobiološki preparati, tipa Bakterije, koji bi sprečili njihovo vezivanje u zemljištu, ili poboljšali usvajanje kod biljaka.

Mikroelementi nova strategija za postizanje vrhunskih prinosa

Dostignite maksimalni potencijal biljke